Claroty

עיצוב ויישום המחברים באופן מדויק בין עיצוב הפנים לשפת המותג. המופע המרכזי מתרחש בקיר גרם המדרגות ונפרס לתוך המסדרונות הראשיים במטרה לייצר זרימה במעברים בין חללי המשרד.

מיקום: מגדל סוזוקי יגאל אלון תל אביב

Interior brandingPaintPartitions